Jika sudah berumah tangga, maka anak adalah mutiara termahal yang dimiliki oleh keluarga tersebut. Kehadiran mereka memberikan kebahagiaan melebihi kebahagiaan harta benda lain baik dalam bentuk jabatan atau pun harta kekayaan. Status anak melebihi dari jabatan dan harta benda. Jika kedua keindahan dunia ini hilang, maka hanya anak lah yang […]