Ketika kita memaknai cinta, selalu yang terbayang adalah wujud yang menyenangkan. Mungkin yang terbayang dalam benak kita seperti kisah Romea dan Juliet, atau Pangeran dan Putri Salju. Tidak ada kesedihan, dan duka nestapa. Yang ada adalah perjalan hidup senantiasa bahagia dan menyenangkan sampai akhir hayat. Coba tanyakan kepada anak-anak muda […]

Hijrah berasal dari bahasa Arab. Umar bin Khatab mengatakan tentan hijrah yaitu faraqat bain al-haq wa al-batil ( pemisah antara hak dan batil ). Persoalan hak yaitu persoalan tauhid. nabi berdakwah kepada manusia untuk meng-esa-kan Allah swt. Tuhan berfirman : “Qul Huwa Allah Ahad” (Katakanlah, Allah Itu Esa). Persoalan batil […]