Ahkamul ‘aqli adalah ketetapan-ketetapan atau keputusan-keputusan yang diambil oleh ‘aqal dengan berfikir, terkadang dengan sepintas-lalu, terkadang dengan sebentar dan terkadang dengan lanjut. Ahkamul ‘aqli dibagi menjadi tiga: Wajib, 2. Mustahil, 3. Ja’iz Yang dikatakan wajib pada ‘aqal itu, ialah satu perkara yang aqal menetapkan adanya atau ‘aqal mengatakan mesti begitu. […]

Telah disepakan bahwa jumlah bulan Qamariyah dalam satu tahun adalah 12 tahun sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Taubah [9]: 36 dan juga sabhda nabi riwayat Bukhari dari Ibnu Umar sebagai berikut: ان امة امية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعا وعشرين ومرة ثلاثين  “Kami adalah umat yang […]